Välkommen till ny webbdesign

Ny webbdesign drivs av High End Media Group AB och är en portal som vi använder i utbildningssyfte inom digital marknadsföring.

High End Media Group AB har mycket erfarenhet inom utbildning och vi hjälp bland annat Yrkeshögskolan i Borås med utbildningen Digital Business och har även fristående kurser bland annat inom Google Analytics.